Minska risken för kompetensgap

Kompetensgap är skillnaden mellan de kompetenser som en organisation behöver för att nå sina mål och de kompetenser som medarbetarna faktiskt har. Det kan handla om både hårda kompetenser, såsom tekniska färdigheter och kunskaper, och mjuka kompetenser, såsom problemlösning, ledarskap och samarbete.
 

Vad innebär kompetensgap för risker?

Kompetensgap kan innebära en rad risker för företag. Det kan leda till:

 • Försämrad produktivitet: Om medarbetarna inte har de kompetenser som krävs eller om planeringen inte är säkrad för att kunna hantera eventuell kort- eller långvarig sjukdom för att utföra sina uppgifter kan det leda till försämrad produktivitet eller i värsta fall stopp i produktionen.
 • Ökade kostnader: Om medarbetare inte har de certifikat som krävs så kan det leda till vite på betalningskrav. Om det krävs att kompetens hyrs in för att täcka upp för kompetensgap kan det leda till ökade kostnader.
 • Minskad innovationsförmåga: Om företag inte har de kompetenser som krävs för att utveckla nya produkter och tjänster kan det leda till minskad innovationsförmåga.
 • Förlust av konkurrenskraft: Om företag inte har de kompetenser som krävs för att möta konkurrensen kan det leda till förlust av konkurrenskraft.


Hur kan företag förhindra kompetensgap?

Det finns en rad saker som företag kan göra för att förhindra kompetensgap. Några av de viktigaste är:

 • Genomföra regelbundna kompetensinventeringar: Genom att regelbundet kartlägga företagets kompetenser kan man identifiera eventuella kompetensgap i ett tidigt skede.
 • Investera i kompetensutveckling: Genom att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling kan man hjälpa dem att utveckla de kompetenser som de behöver för att nå företagets mål.
 • Anpassa rekryteringsprocessen: Genom att anpassa rekryteringsprocessen kan man säkerställa att man rekryterar medarbetare med de kompetenser som företaget behöver.

3 tips som företag kan följa för att förhindra kompetensgap:

 • Involvera medarbetarna i kompetensinventeringen
  Genom att involvera medarbetarna i kompetensinventeringen kan företag få en mer korrekt bild av företagets kompetenser. Ett exempel är att använda kompetensinventeringen som ett komplement till medarbetarsamtalen.
 • Anpassa kompetensutvecklingen till företagets behov
  Kompetensutvecklingen bör vara anpassad till företagets specifika behov och mål. Därför ska kompetensinventeringen användas på flera nivåer: dagligen av produktionsledningen, samt en eller några gånger per år av ledningen, för att kunna säkra upp företagets konkurrenskraft i framtiden.
 • Förbered medarbetarna på förändring
  Förändringar kan leda till kompetensgap. Genom att förbereda medarbetarna på förändring kan man minska risken för att kompetensgap uppstår.

Genom att förstå vad kompetens är, hur kompetens kan inventeras och hur kompetens-gap kan undvikas kan företag säkerställa att de har de kompetenser som de behöver för att nå sina mål och öka sin konkurrenskraft.