Välkommen till Falagretts kunskapsbank

Kunskap om kompetens som ger dig edge att realisera potentialen i varje person.

Hur gör man en kompetensinventering?

En kompetensinventering är en kartläggning med företagets medarbetare och deras respektive kompetenser. Det finns olika sätt att genomföra en kompetensinventering. Det vanligaste är att använda enkäter, intervjuer eller diskussioner med medarbetarna.

Läs mer

Minska risken för kompetensgap

Kompetensgap är skillnaden mellan de kompetenser som en organisation behöver för att nå sina mål och de kompetenser som medarbetarna faktiskt har. Det kan handla om både hårda kompetenser, såsom tekniska färdigheter och kunskaper, och mjuka kompetenser, såsom problemlösning, ledarskap och samarbete.
Läs mer

Vad är kompetens?

I dagens arbetsmarknad och samhälle hörs ofta termen "kompetens", men vad innebär det egentligen? Är det bara en annan term för färdigheter eller kunskap, eller finns det mer under ytan?
Läs mer

Håll koll på kunskap och kompetens för säkrare arbetsmiljö och stabilare intäkter

Semesterplanering, införsäljning, nyrekrytering, leverans, besiktning och så koll på rutinerna. Det är mycket att hålla reda på som arbetsgivare, särskilt när du som VD eller projektledare är relativt ensam i rollen som ansvarig. Säkerställ att du har koll på dina medarbetares kunskap och kompetens så att du kan du planera verksamheten, matcha krav från interna processer eller i en upphandling - och förstås fokusera på dina kunder.
Läs mer

7 tips för en fantastisk digital arbetsmiljö

Vi befinner oss i den tredje digitala revolutionen. Sedan 2020 befinner vi oss i digitaliseringens tredje fas där den digitala infrastrukturen innefattar bland annat AI, sensorer, VR, röststyrning mm. Allt detta kan kännas som en djungel, att få en bra relation till i vardagen. Vi ser det som en stor möjlighet till en effektivare och roligare vardag, tekniken jobbar för dig och inte tvärtom.
Läs mer

Jobba enklare med automatisk registrering hos ID06

Lägger du också mycket tid på att hantera samtycke av personuppgifter när du registrerar utbildningar hos ID06? Vi på Falagrett har lösningen för dig. Nu behöver du inte längre lägga tid på att jaga kursdeltagares samtycke som ska samlas i en pärm för säker förvaring innan du manuellt registrerar deltagarnas utbildningar hos ID06 kompetensdatabas. Signa upp dig på Falagrett istället.
Läs mer