Välkommen till Falagretts kunskapsbank

Kunskap om kompetens som ger dig edge att realisera potentialen i varje person.

Öka humankapitalets potential inom industribranschen

I den snabbt föränderliga världen av tillverkningsindustri är humankapitalet avgörande för framgången för ett företag. Men vad är egentligen humankapital, och hur kan det hanteras på bästa sätt för att öka produktiviteten och konkurrenskraften? Som VD för Falagrett, med lång erfarenhet av att arbeta nära tillverkningsindustrier, vill jag dela med mig av några insikter och strategier för att maximera humankapitalets potential inom vår bransch.
Läs mer

5 knep för att hantera din industrikompetens på rätt sätt

I tillverkningsindustrin är det viktigt att ha koll på kompetensen för att möta de krav och utmaningar som branschen står inför. Men hur kan du som VD, HR-person eller personalansvarig navigera genom den här djungeln på ett smidigt sätt? Lugn, vi är här för att hjälpa till. I detta blogginlägg har vi sammanställt de fem vanligaste utmaningarna och lösningarna som kan hjälpa dig.
Läs mer

Hur gör man en kompetensinventering?

En kompetensinventering är en kartläggning med företagets medarbetare och deras respektive kompetenser. Det finns olika sätt att genomföra en kompetensinventering. Det vanligaste är att använda enkäter, intervjuer eller diskussioner med medarbetarna.

Läs mer

Minska risken för kompetensgap

Kompetensgap är skillnaden mellan de kompetenser som en organisation behöver för att nå sina mål och de kompetenser som medarbetarna faktiskt har. Det kan handla om både hårda kompetenser, såsom tekniska färdigheter och kunskaper, och mjuka kompetenser, såsom problemlösning, ledarskap och samarbete.
Läs mer

Vad är kompetens?

I dagens arbetsmarknad och samhälle hörs ofta termen "kompetens", men vad innebär det egentligen? Är det bara en annan term för färdigheter eller kunskap, eller finns det mer under ytan?
Läs mer