Hur gör man en kompetensinventering?

En kompetensinventering är en kartläggning med företagets medarbetare och deras respektive kompetenser. Det finns olika sätt att genomföra en kompetensinventering. Det vanligaste är att använda enkäter, intervjuer eller diskussioner med medarbetarna.

Kompetensmatris och smarta verktyg

Den inventerade kompetensen blir ofta en kompetensmatris i ett excel-dokument som visar ett företags styrkor och svagheter vid ett givet ögonblick, men det finns bättre verktyg för att planera verksamhetens kompetensutveckling. Susanne Friman på Falagrett, som dagligen pratar kompetens med sina kunder, rekommenderar att göra kompetensinventeringen ofta. Susanne förklarar hur en kompetensinventering kan vara ett dagligt verktyg.

”En av mina kunder jobbar inom produktion med många produktionsledare. Varje produktionsledare har ett team, vars kompetenser alltid behöver vara uppdaterade så att produktionsledaren vet hur teamet kan användas” säger Susanne.

I ett sådant bolag kommer produktionsledarna att följa kompetensen ofta för att eliminera eventuella produktionsstopp, medan cheferna ett led ovanför kanske stämmer av kompetensen några gånger per år inför större beslut. Den yttersta ledningen vill veta läget på kompetensinventeringen en gång per år för att kunna bedöma konkurrenskraft och företagsutveckling.

”För produktionsledarna är en alltid uppdaterad kompetensinventering ett otroligt verktyg i deras dagliga arbete. Det ger en trygghet framåt så att produktionsledaren kan säkerställa att rätt person är på rätt plats” menar Susanne.

Gör kompetensinventeringen i samband med utvecklingssamtal

En kompetensinventering är ett bra komplement till medarbetarsamtalet för att följa individens mjuka kompetens, men också de hårda kompetenserna. Det är bra att kunna se vilka kompetenser som behöver uppdateras, t.ex. certifikat som är utgångna.