Håll koll på kunskap och kompetens för säkrare arbetsmiljö och stabilare intäkter

Semesterplanering, införsäljning, nyrekrytering, leverans, besiktning och så koll på rutinerna. Det är mycket att hålla reda på som arbetsgivare, särskilt när du som VD eller projektledare är relativt ensam i rollen som ansvarig. Säkerställ att du har koll på dina medarbetares kunskap och kompetens så att du kan du planera verksamheten, matcha krav från interna processer eller i en upphandling - och förstås fokusera på dina kunder.
 

Särskild koll och kompetens gäller inom el och energi

 

Hur många certifikat går det på en arbetsroll? Det ser olika ut, t.ex. för yrkesgruppen elinstallatörer eller beroende på bransch där sol och vind är en av de områden med krav på rutiner, behörighet och certifikat.

Energiföretagens informationskampanj Wattityd uppmanar till ett likartat arbetssätt med tydliga principer som utgår från:

  1. Trygghet – jag vet vad min föregångare har gjort. 
  2. Ekonomiska anläggningar – genom att använda utprovade, standardiserade lösningar minimerar jag risken med icke standardiserade lösningar. 
  3. Säkerhet – jag vet att min föregångare har jobbat på ett visst sätt så att jag kan jobba vidare på det och vet att det fungerar för att åtgärda problem.  
 

Liknande processtänk finns i många branscher och säkerställer en tryggare arbetsmiljö, effektivare arbetssätt och säkrare leveranser. Är du säker på att dina medarbetare har koll på vad som gäller? 

Om dina medarbetare jobbar på vindkraftverk finns flera föreskrifter att förhålla sig till. Arbetet omfattas bland annat av regler kring lågspänningsdirektivet och direktivet om elektromagnetisk kompabilitet. För att arbeta uppe i maskinhuset krävs höghöjdsutbildning och din personal måste ha genomgått en medicinsk kontroll för att få arbeta på hög höjd. Personer får heller inte arbeta ensamma och ska ha kunskap om rutiner vid en eventuell olycka och hur de hjälper en skadad arbetskamrat. Det är ditt ansvar som arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljöarbetet så att det ingår naturligt i verksamheten och genomsyrar arbetet din personal utför.

Vinster med stenkoll på kompetensen

 

Genom att ha koll på din personals kunskap kan du snabbt och enkelt uppdatera kompetensen och säkerställa ständiga förbättringar så viktiga rutiner förblir top of mind hos dina medarbetare. Som arbetsgivare minskar du risker från dålig arbetsmiljö och konsekvenser från bristande kompetens. Med koll på kompetensen kan du:

  • Känna dig trygg vid ISO-revisioner.
  • Få konkreta diskussionspunkter till utvecklingssamtalet.
  • Hantera frånvaro genom att snabbt matcha mer kompetens till jobbet som behöver bli gjort.
  • Säkerställa framtida budgetering så att ni har rätt personal till projekten.