7 tips för en fantastisk digital arbetsmiljö

Vi befinner oss i den tredje digitala revolutionen. Sedan 2020 befinner vi oss i digitaliseringens tredje fas där den digitala infrastrukturen innefattar bland annat AI, sensorer, VR, röststyrning mm. Allt detta kan kännas som en djungel, att få en bra relation till i vardagen. Vi ser det som en stor möjlighet till en effektivare och roligare vardag, tekniken jobbar för dig och inte tvärtom.

Här kommer våra 7 tips hur du skapar digitalt flow på jobbet:

1. Identifiera och eliminera teknikstrulet

Alla kan nog känns igen sig i att vi blir irriterade över att något inte fungerar som vi tänkt oss. Att identifiera detta strul och sedan eliminera dem genom en möjlig lösning så skapar du både mer tid och mindre huvudvärk. Kanske finns lösningen närmare än du tror.

2. Rätt kompetens på rätt plats

Säkerställ att alla medarbetare får en introduktion till de system de ska använda så ni får ut maximal nytta av dem. Det skapar en bättre effektivitet både för organisationen och medarbetaren. Ökad arbetsglädje och engagemang kommer som grädden på moset.

3. En tydlig vision om framtiden

Skapa en tydlig och samlad bild av er verksamhet idag och er vision om framtiden. Visionen knyter samman den digitala resan med affären och de kompetenser som kommer behövas för att förverkliga den. Ta fram en tydlig vision där dessa tre områden samverkar med centrala byggstenar och övergripande strategier under de kommande åren.
Hur ser era möjligheter ut – tekniskt, affärsmässigt och mänskligt. På så sätt har ni ett ramverk att utgå ifrån när initiativ och mål dyker upp i organisationen.

 4. Kompetens idag och imorgon

Skapa en tydlig bild över de kompetens- och resursbehov ni har på kort och lång sikt. Utgå från er vision, utvecklingen inom er bransch och de nuvarande och potentiella digitala hjälpmedlen som finns. Tänk också på att säkerställa er bemanning i ett kortare perspektiv och skapa en strategi för kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv. Att ha rätt kompetens, hjälpmedel och strategier skapar en stark konkurrenskraft idag och imorgon.

 5. Digitalisera och automatisera

Att eliminera strul med befintlig teknik och se till att användandet fungerar i vardagen. Den stora potentialen finns i ny teknik som minskar repetitiva och tråkiga uppgifter. Främst handlar det om automatisering, framför allt av administrativt arbete. Det skapar effektivitet, konkurrenskraft och nöjdare medarbetare.

 6. Använda tekniken i vardagen

Teknikens utveckling går fort och är idag både användarvänlig och enkel. Att blicka utåt och framåt för att fånga upp de nya tekniska möjligheterna för att se hur dessa kan implementeras i er organisation för att skapa en enklare vardag. Nyttan kommer då hela organisationen arbetar för en effektivare arbetsplats och inte bara IT-avdelningen eller HR-avdelningen. Självklart ska även ledningen vara med på tågen vars fokus och ambition sätter ribban för resten av organisationen.

7. Börja nu

Någon har sagt, att det som skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika är att de framgångsrika gör det de vet att de borde göra. Så med andra ord, just do it.