5 fördelar med att digitalisera alla era certifikat

Vi befinner oss i en tid där digitalisering påverkar våra samhällen, ekonomier och kulturer i en enorm utsträckning. Allt från våra sociala interaktioner till våra politiska och ekonomiska system påverkas av teknologisk utveckling. Alla analoga processer kommer att digitaliseras så se till att hänga med på tåget ni också.

Genom att använda smarta digitala lösningar har ni möjlighet att effektivisera mängder av processer, samtidigt som ni sparar tid och resurser. Bland annat när det kommer till hantering av kompetenser, certifikat och intyg. Med digitala hjälpmedel kan hanteringen av kompetensdokumentation bli mycket mer effektiv. Digitalisering av era certifikat är lösningen som sparar både tid och energi. 

Automatisera tidskrävande processer som att registrera ID06 och utfärda certifikat

Vi är övertygade om att digitaliseringen av certifikat är både enkelt och skapar en effektiv vardag. Här kommer fem av våra främsta fördelar om hur digitala certifikat skapar värde för er redan idag: 

1. Enklare att hålla reda på vem som utfärdar certifikat.

Att digitalisera sina certifikat gör det så mycket enklare att hålla reda på viktig information, exempelvis vem som utfärdat det, när det utfärdades, när det behöver förnyas.

2.Certifikaten kan automatiskt registreras i ID06-databasen.

När certifikaten är digitaliserade krävs det minimalt med handpåläggning för att registrera dom i ID06 kompetensdatabas. Mindre administration, snabbare hantering och ökad säkerhet. Win-win!

3. Ni som utbildningsföretag kan påminna era kunder om när det är dags att förnya certifikaten. 

Om certifikaten finns i ett digitalt system blir det mycket enklare att hålla koll på giltighetstider. När ett utgångsdatum närmar sig kan ni påminna era kunder i god tid så de hinner uppdatera innan giltighetstiden gått ut. Det ökar både er professionalitet och säkerheten för era kunder.

4. När medarbetare byter arbetsplats får ni som utbildningsföretag ett bra tillfälle att presentera er för ett nytt företag.

Här har ni möjlighet att visa vad ni kan erbjuda för att effektivisera hanteringen av certifikat. Att ha full koll på sitt kompetenskapital är ovärderligt för företag och skapar nya affärsmöjligheter.

5. Administrationen av era certifikat minskar rejält.

Att hantera fysiska certifikat, hantera och uppdatera information manuellt kräver som bekant en hel del tid. När allt finns på ett och samma ställe, i ett system för att få full kontroll, kan ni istället fokusera på andra viktiga delar av företaget. När ni dessutom kan automatisera processer, exempelvis registrera certifikat i databaser, sparar ni ännu mer tid och minskar risken för fel. 

Sammanfattningsvis

På det hela taget kan digitaliseringen av certifikat vara ett ovärderligt verktyg för både stora och små företag. När ni tar bort den manuella hanteringen minskar administrationen, säkerheten ökar och dessutom effektiviserar ni era processer. Hanteringen av certifikat blir enklare och istället för att administrera kan ni fokusera på att skapa nya affärsmöjligheter. Med rätt verktyg kan både ni och era kunder få kontroll över kompetenskapitalet och använda det för att skapa nya möjligheter. Det är dags att börja med er digitala omvandlingsresa nu!